Дарители по кампания - В подкрепа за Силвия


98.1 лв. преди 9 часа
95 лв. преди 3 дни
47.5 лв. преди 6 дни
95 лв. преди 1 седмица
48.25 лв. преди 1 седмица
2.46 лв. преди 2 седмици
193.7 лв. преди 2 седмици
196.28 лв. преди 2 седмици
193.12 лв. преди 2 седмици
285 лв. преди 2 седмици
48.59 лв. преди 2 седмици
190.9 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
190.54 лв. преди 2 седмици
984.8 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
190.96 лв. преди 2 седмици
251.96 лв. преди 2 седмици
957.55 лв. преди 2 седмици
256.3 лв. преди 2 седмици
28.5 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
95.31 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
38.5 лв. преди 3 седмици
2.46 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
491.45 лв. преди 3 седмици
97.89 лв. преди 3 седмици
119.7 лв. преди 3 седмици
98.09 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
20.21 лв. преди 1 месец
741 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
37.72 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
95.14 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
71.65 лв. преди 1 месец
9.22 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
13.97 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
4926 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
295.09 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
33.62 лв. преди 1 месец
58 лв. преди 1 месец
38.38 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
4.1 лв. преди 1 месец
1349 лв. преди 1 месец
90.21 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
224.29 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
635.07 лв. преди 1 месец
196.63 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
2957.5 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.59 лв. преди 1 месец
290.75 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
295.09 лв. преди 1 месец
31.99 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
245.82 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
67.49 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
93.1 лв. преди 1 месец
68.52 лв. преди 1 месец
96.6 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
88.11 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
193.12 лв. преди 1 месец
178.87 лв. преди 1 месец
18.95 лв. преди 1 месец
95.14 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
15285.03 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
295.3 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
20.77 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
41.81 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
190.54 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
1379.9 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
389.22 лв. преди 1 месец
194.29 лв. преди 1 месец
492.43 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
985.5 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
38.5 лв. преди 1 месец
48.77 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
142.54 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
491.45 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 1 месец
147.29 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
94.94 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
4.37 лв. преди 1 месец
196.42 лв. преди 1 месец
492.15 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
96.37 лв. преди 1 месец
176.6 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
117.82 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
201.63 лв. преди 1 месец
23.16 лв. преди 1 месец
4929.5 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
98.09 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
47.87 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
92.23 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
97.03 лв. преди 1 месец
507.29 лв. преди 1 месец
393.62 лв. преди 1 месец
93.17 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
292.29 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
294.67 лв. преди 1 месец
196.42 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
510.25 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
983.4 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
344.46 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
1156 лв. преди 1 месец
970.21 лв. преди 1 месец
53.12 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
23.27 лв. преди 1 месец
477.4 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
591.1 лв. преди 1 месец
48.62 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
147.4 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.59 лв. преди 1 месец
354.36 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
73.45 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
193.82 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
16.23 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.09 лв. преди 1 месец
93.88 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
46.09 лв. преди 1 месец
85.1 лв. преди 1 месец
8.37 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
78.21 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
29.01 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
18.48 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
646.9 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
116.5 лв. преди 1 месец
190.96 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
193.7 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
28.12 лв. преди 1 месец
591.1 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
393.76 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
117.82 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
492.15 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
294.67 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
295.3 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
6321.3 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
194.5 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
107.96 лв. преди 1 месец
213.17 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
436.45 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
17360.98 лв. преди 1 месец
13.29 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.79 лв. преди 1 месец
8.36 лв. преди 1 месец
18.56 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
491.45 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
117.82 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
96.6 лв. преди 1 месец
196.28 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
57.81 лв. преди 1 месец
28.49 лв. преди 1 месец
969.05 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
389.22 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
194.29 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.09 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
147.4 лв. преди 1 месец
196.28 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
722.24 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
76.12 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.59 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
26.07 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
47.32 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 1 месец
292.71 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
34.01 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
393.9 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
28.64 лв. преди 1 месец
5.04 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
984.8 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
286.78 лв. преди 1 месец
10.35 лв. преди 1 месец
37.41 лв. преди 1 месец
23.12 лв. преди 1 месец
86.91 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
96.87 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
38.8 лв. преди 1 месец
18.97 лв. преди 1 месец
145.75 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
8.88 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
196.28 лв. преди 1 месец
1.46 лв. преди 1 месец
5.4 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
38.5 лв. преди 1 месец
196.63 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
194.5 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
58 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
374.39 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
985.43 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
885.01 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
582.1 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
94.94 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
33.91 лв. преди 1 месец
48.79 лв. преди 1 месец
33.94 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
38.45 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
194.94 лв. преди 1 месец
48.77 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
7.39 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
294.67 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
984.8 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
16.23 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
295.09 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
43.78 лв. преди 1 месец
147.29 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
146.01 лв. преди 1 месец
176.6 лв. преди 1 месец
243.82 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
297.62 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
640.4 лв. преди 1 месец
147.4 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
393.9 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
96.9 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
196.28 лв. преди 1 месец
19.14 лв. преди 1 месец
97.68 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
96.87 лв. преди 1 месец
193.62 лв. преди 1 месец
983.4 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
5.4 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
28.75 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
245.65 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
985.5 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
18.75 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
496.42 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
492.47 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
47.99 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
38.5 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
292.09 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
0.49 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
340.75 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
28.46 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
43.21 лв. преди 1 месец
53.61 лв. преди 1 месец
88.05 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.79 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
Shape