Дарители по кампания - В помощ на Ралица и трите й деца


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

14.27 лв. преди 1 седмица
9.21 лв. преди 2 седмици
18.78 лв. преди 2 седмици
18.95 лв. преди 2 седмици
38.9 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
23.78 лв. преди 2 седмици
24.12 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
294.32 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
48.25 лв. преди 2 седмици
29.03 лв. преди 2 седмици
14.11 лв. преди 2 седмици
47.87 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
8.34 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
28 лв. преди 2 седмици
19.17 лв. преди 2 седмици
28.52 лв. преди 2 седмици
196.35 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
9.3 лв. преди 2 седмици
19.17 лв. преди 2 седмици
23.69 лв. преди 2 седмици
97.13 лв. преди 2 седмици
18.87 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
4.12 лв. преди 2 седмици
33.97 лв. преди 3 седмици
Shape