Дарители по кампания - В помощ на Десислав


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

-1856.96 лв. преди 3 седмици
20000 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
9.31 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
107.85 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
10.33 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
448 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
29.12 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
13.69 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
67.79 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
16.24 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
147.25 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
48.52 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
196.35 лв. преди 1 месец
62.87 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
117.7 лв. преди 1 месец
107.85 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
48.52 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
105.88 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.52 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
48.9 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
2.44 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
96.5 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
16.21 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
43.82 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
11.29 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
Shape