Дарители по кампания - В помощ на Таня!


19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
246 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
12.32 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
13.29 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
47.98 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
96.16 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
96.62 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
28.46 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
18.55 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
18.83 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
28.5 лв. преди 3 месеца
22.16 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.79 лв. преди 3 месеца
14.07 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
29.04 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
1967.3 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
24.11 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
145.82 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.6 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
105.99 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
38.34 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
492.49 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
8.37 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
21.18 лв. преди 3 месеца
16.23 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
0.49 лв. преди 3 месеца
97 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.16 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
18.51 лв. преди 4 месеца
43.84 лв. преди 4 месеца
46.93 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
9.2 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
492.5 лв. преди 4 месеца
9.21 лв. преди 4 месеца
14.26 лв. преди 4 месеца
1971.5 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
47.55 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
28.66 лв. преди 4 месеца
93.1 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
381.9 лв. преди 4 месеца
19.08 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
18.44 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
9.25 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
34.01 лв. преди 4 месеца
9.21 лв. преди 4 месеца
11.03 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
38.86 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
47.23 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
4.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
14.29 лв. преди 4 месеца
18.51 лв. преди 4 месеца
68.47 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
48.06 лв. преди 4 месеца
96.9 лв. преди 4 месеца
196.7 лв. преди 4 месеца
985.5 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
38.86 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
29.04 лв. преди 4 месеца
17.25 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
98.07 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
18.44 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
6.16 лв. преди 4 месеца
28.05 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
97.13 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
8.96 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
4.13 лв. преди 4 месеца
47.98 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.25 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
29.04 лв. преди 4 месеца
18.6 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.06 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
14.29 лв. преди 4 месеца
88.05 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
18.23 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
Shape