Дарители по кампания - В помощ на Зина


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.75 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
2.45 лв. преди 8 месеца
29.03 лв. преди 8 месеца
63.52 лв. преди 8 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 10 месеца
97.92 лв. преди 10 месеца
4.42 лв. преди 10 месеца
97.91 лв. преди 10 месеца
9.35 лв. преди 10 месеца
27.05 лв. преди 11 месеца
29.02 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
47.5 лв. преди 11 месеца
105.99 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
13.29 лв. преди 11 месеца
19 лв. преди 11 месеца
66.89 лв. преди 11 месеца
14.29 лв. преди 11 месеца
97.03 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
18.62 лв. преди 11 месеца
38.86 лв. преди 11 месеца
19.18 лв. преди 11 месеца
7.38 лв. преди 11 месеца
19.18 лв. преди 11 месеца
19.19 лв. преди 11 месеца
48.69 лв. преди 11 месеца
5.18 лв. преди 11 месеца
492.5 лв. преди 11 месеца
107.96 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
38.31 лв. преди 11 месеца
Shape