Дарители по кампания - Всички заедно за Веси


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

95.14 лв. преди 2 часа
19.2 лв. преди 5 часа
53.67 лв. преди 9 часа
19.2 лв. преди 1 ден
1865.56 лв. преди 1 ден
48.89 лв. преди 1 ден
88.15 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
9.08 лв. преди 1 ден
97 лв. преди 2 дни
48.71 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
19.17 лв. преди 2 дни
101.86 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
48.21 лв. преди 2 дни
43.96 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
48.21 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
97.13 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
29.05 лв. преди 2 дни
127.55 лв. преди 3 дни
486.69 лв. преди 3 дни
37.91 лв. преди 3 дни
48.64 лв. преди 3 дни
48.9 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
97.92 лв. преди 3 дни
9.08 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 4 дни
488.57 лв. преди 4 дни
97.13 лв. преди 4 дни
3524.5 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 4 дни
19.15 лв. преди 4 дни
492 лв. преди 4 дни
97.85 лв. преди 4 дни
18.51 лв. преди 5 дни
75.81 лв. преди 5 дни
17.22 лв. преди 5 дни
97.92 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 5 дни
48.71 лв. преди 5 дни
38.9 лв. преди 5 дни
96.8 лв. преди 5 дни
29.12 лв. преди 5 дни
94.51 лв. преди 6 дни
97.7 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 6 дни
47.32 лв. преди 6 дни
29.14 лв. преди 6 дни
18.6 лв. преди 6 дни
18.78 лв. преди 6 дни
197.1 лв. преди 6 дни
21.17 лв. преди 6 дни
48.05 лв. преди 6 дни
19.18 лв. преди 6 дни
48.06 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
11.06 лв. преди 6 дни
9.08 лв. преди 6 дни
190.54 лв. преди 6 дни
29.05 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
5.4 лв. преди 6 дни
48.6 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
9.38 лв. преди 6 дни
27.93 лв. преди 6 дни
38.9 лв. преди 6 дни
18.51 лв. преди 6 дни
96.59 лв. преди 6 дни
4.37 лв. преди 6 дни
96.25 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
43.96 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
97.5 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
4.41 лв. преди 1 седмица
196.35 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
13.66 лв. преди 1 седмица
29 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
48.25 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
37.56 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
9.06 лв. преди 1 седмица
8.35 лв. преди 1 седмица
19.25 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
97.7 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
14.24 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
24.07 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
29.12 лв. преди 1 седмица
48.16 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
196.35 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
28.98 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
9.3 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
4.41 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.3 лв. преди 1 седмица
Shape