Дарители по кампания - Всички заедно за Д-р Бхатра в борбата с рака


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.33 лв. преди 6 дни
10.06 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
23.75 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
97.85 лв. преди 3 месеца
25.65 лв. преди 3 месеца
4.36 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
4.75 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
58 лв. преди 4 месеца
85 лв. преди 4 месеца
32.1 лв. преди 4 месеца
94.51 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
193 лв. преди 4 месеца
570 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
98.12 лв. преди 4 месеца
48.12 лв. преди 4 месеца
477.22 лв. преди 4 месеца
38.31 лв. преди 4 месеца
14.26 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
97.7 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
27.87 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
97.77 лв. преди 4 месеца
14.24 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
92.02 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
11.31 лв. преди 4 месеца
75.17 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
96.8 лв. преди 4 месеца
13.98 лв. преди 4 месеца
9.24 лв. преди 4 месеца
78.3 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
31.98 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
393.2 лв. преди 4 месеца
4.19 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
24.07 лв. преди 4 месеца
48.21 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
68.66 лв. преди 4 месеца
43.75 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
14.25 лв. преди 4 месеца
9.09 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
38.81 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
9.09 лв. преди 4 месеца
96.62 лв. преди 4 месеца
9.83 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
9.17 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
18.85 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
295 лв. преди 4 месеца
196.35 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
48.25 лв. преди 4 месеца
75.6 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
28.52 лв. преди 4 месеца
8.88 лв. преди 4 месеца
24.12 лв. преди 4 месеца
19.12 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
38.35 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
Shape