Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 9800 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Средства за предварителни изследвания.След тях очакваме решение и насрочване на бъдещите действия по лечението спрямо състоянието.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели