За Благица да биде како сите здрави деца For the Blessing to be as healthy children

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

За Благица да биде како сите здрави деца For the Blessing to be as healthy children

8 Дарители
195.21 EUR дарени от 18000 EUR
Организатор
Јасминка Милева
Бенефициент
Благица Милева
Крайна дата
Край след 5 дни
Налична сума
195.21 EUR
Јасминка Милева организира кампания за Благица Милева
Край след 5 дни
Налична сума
195.21 EUR

„Мојата желба е што побрзо да се оперирам и да бидам како и останатите деца“ - Благица!

Ве молиме ДОНИРАЈТЕ и СПОДЕЛЕТЕ затоа што животот нема реприза, а здравјето нема цена !

За Благица од срце !

"My wish is to have surgery soon and be like the other children" - Bless!

Please DONATE and SHARE because life has no price and health has no price !

For Blagica from the heart !

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.