Дарители по кампания - За едно по-добро бъдеще за Дарена


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

14.27 лв. преди 1 ден
94.94 лв. преди 1 ден
60.54 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 седмици
33.97 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
28.62 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 2 месеца
11.06 лв. преди 2 месеца
19.26 лв. преди 2 месеца
97.97 лв. преди 2 месеца
19.26 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
110.65 лв. преди 3 месеца
292.75 лв. преди 3 месеца
197.1 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 4 месеца
48.25 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
24.02 лв. преди 4 месеца
97.92 лв. преди 4 месеца
33.62 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
105.88 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
484.5 лв. преди 5 месеца
196.35 лв. преди 5 месеца
33.97 лв. преди 5 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
48.67 лв. преди 5 месеца
492 лв. преди 5 месеца
48.67 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
95.31 лв. преди 5 месеца
96.75 лв. преди 5 месеца
Shape