Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 2181.38 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Здравейте добри хора, искам да благодаря за вашата помощ,и да ви съобщя една хубава новина,че ще водим Дари на първата процедура. Банката ми отпусна кредит и с вашите дарения ще мога да направя FMT и стволови клетки пакет,от които ще очакваме Дарена да започне да се храни разнообразно.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели