За едно по-добро бъдеще за Дарена For a better future for Darena

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
57 Дарители
2217.82 EUR дарени от 46016 EUR
Организатор
Михаела
Бенефициент
Дарена Панайотова Панайотова
Крайна дата
Край след 159 дни
Налична сума
97.36 EUR
Михаела организира кампания за Дарена Панайотова Панайотова
Край след 159 дни
Налична сума
97.36 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юни 2024
Здравейте!Благодаря на всички хора, които помогнаха да започнем лечение на Дари със стволови клетки, престои да направим втора вливка от необходимите поне четири. Hello!Thank you to all the people who helped us to start Dari's stem cell treatment, we are about to do a second infusion of at least four needed.
1003.81 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.