За едно по-добро бъдеще за Дарена For a better future for Darena

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

За едно по-добро бъдеще за Дарена For a better future for Darena

57 Дарители
2217.82 EUR дарени от 46016 EUR
Организатор
Михаела
Бенефициент
Дарена Панайотова Панайотова
Крайна дата
Край след 157 дни
Налична сума
97.36 EUR
Михаела организира кампания за Дарена Панайотова Панайотова
Край след 157 дни
Налична сума
97.36 EUR

Здравейте мили и добри хора! Аз съм майката на Дарена, която в момента е на пет години и има поставена диагноза Генерализирано разстройство на развитието -Детски аутизъм. Не може да говори ,храни се изключително еднообразна храна (бисквити и кисело мляко) има нарушения в комуникацията и социалните взаимоотношения.

Обръщам се с призив за помощ към вас, защото вие сте тези ,които могат да ни дадът надежда ,че и моето дете ще бъде като другите деца. Всеки ден мечтая Дарена да е като тях- да може да говори,  яде ,общува и да чуя думата мамо. Дъщеря ми да усети пълноценно детските мигове на щастие.

Направените й изследвания дават надежда за излизане от това състояние. Тя има възможност да получи светлина в тъмния свят чрез вливания на стволови клетки .Това е лечение, което може да промени живота на Дарена .И да даде по-добра перспектива за нормален живот, със собствени средства сме правили хелации в Италия при доктор Антонучи, от които имаме извесни позитиви. Продължаваме успоредно с други терапии ,както и с добавки ,които не са евтини .

Успяваме да се справим с част от разходите сами но лечението със стволови клетки е финансово непосилно за нас.

Hello dear and good people! I am the mother of Darena who is currently five years old and has been diagnosed with Generalized Developmental Disorder -ChildhoodAutism. She cannot speak , eats extremely monotonous food (biscuits and yoghurt) has communication and social interactions disorders.

I appeal to you for help because you are the ones who can give us hope that my child will be like other children. Every day I dream Darena to be like them- to be able to talk, eat, communicate and hear the word mommy. My daughter to feel the full childhood moments of happiness.

The research done gives her hope of getting out of this state. She has the opportunity to get light in a dark world through stem cell infusions .This is a treatment that can change Darena's life .And give a better perspective of a normal life, with our own funds we have done chelations in Italy with Dr Antonucci from which we have known positives. We continue along with other therapies , as well as supplements , which are not cheap .

We manage to handle some of the costs ourselves but stem cell treatment is financially prohibitive for us.

Виж още
Новини
3-ти юни 2024
Михаела организира кампания за Дарена Панайотова Панайотова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте!Благодаря на всички хора, които помогнаха да започнем лечение на Дари със стволови клетки, престои да направим втора вливка от необходимите... Hello!Thank you to all the people who helped us to start Dari's stem cell treatment, we are about to do a second infusion of at least four needed.
1003.81 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса
16-ти април 2024
Михаела организира кампания за Дарена Панайотова Панайотова
Успешно начало за Дари🙂 Good start for Dari🙂
Здравейте !!! Дарa премина успешно първите от няколко процедури необходими за подобряване на състоянието й🙂 ❤️❤️❤️ БЛАГОДАРЯ ❤️❤️❤️ на всички, които б... Hello !!! Dara has successfully undergone the first of several treatments needed to improve her condition🙂 ❤️❤️❤️ THANK YOU ❤️❤️❤️ to everyone who was...
 
13-ти октомври 2023
Михаела организира кампания за Дарена Панайотова Панайотова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте добри хора, искам да благодаря за вашата помощ,и да ви съобщя една хубава новина,че ще водим Дари на първата процедура. Банката ми отпусна... Hello good people, I want to thank you for your help,and to tell you a good news,that we will be taking Daria for the first procedure. My bank has gra...
2181.38 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.