Помощ за мама в борбата и с рака Help mom fight cancer too

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Помощ за мама в борбата и с рака Help mom fight cancer too

135 Дарители
7547.24 EUR дарени от 30678 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Фериха Еюб
Бенефициент
Ергюл Черкезова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Фериха Еюб организира кампания за Ергюл Черкезова
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте, мили и добри хора.

Чудех се доста как да започна.. как да ви помоля за помощ.

Нека ви разкажа за майка ми Ергюл Черкезова на 58г. накратко.

Човек изпълнен с много позитивизъм, винаги подаващ ръка без да се замисли и за миг. Майка, която винаги се е борила в този живот с една единствена цел да отгледа и възпита децата си по най- добрия начин. На пук на трудния живот и всички лишения да изпълни майчиния си дълг към нас. Настъпи времето в което тя заслужено се оттегли да се радва на живота и на внуците си, но до тук беше с хубавото.

За съжаление мама беше приета по спешност в Плевен с остри болки в корема. Беше направена спешна операция на 01.02.2022 . Не можах да изчакам да излезе от реанимация, исках да чуя как е. След като успях да се свържа с хирурзите чух най- ужасяващите думи “майка ви е тежко болна” . Бяха открили тумор с големи размери в ректума, разпростиращ се към дебело черво, яйчник, пикочен мехур и бял дроб. От там започнахме лечение в Плевен, безброй консултации с най различни онколози и хирурзи от цялата страна.

Лечението, което беше проведено в България за съжаление не даде резултат. Болките и се усилваха и ние трябваше спешно да намерим друг начин на лечение. Затова се обърнахме към клиника в Турция. 


Докторите там ни дават надежди, но ще са нужни допълнително изследвания и тестове за да бъде насрочено най адекватното лечение. Към момента ще трябва да направи 5 химиотерапии в Истанбул последвано от пет скенер и тогава ще преценят с какви лекарства да се продължи. 

Много ви моля, подайте ни ръка в този труден за нас момент. През сълзи пиша тези редове и се моля за капчица надежда . Да върнем усмивката на мама, да върнем надеждата в душата и за да се бори с коварната болест. Ставали сме свидетели на чудеса, помогнете ни и нашето да се сбъдне .

Hello, kind and good people.

I was wondering how to start.. how to ask for your help.

Let me briefly tell you about my mother Ergül Cherkezova, 58 years old.

A person full of a lot of positivity, always lending a hand without a second thought. A mother who has always struggled in this life with one goal to raise and educate her children in the best way. In spite of the hard life and all the hardships to fulfill her motherly duty to us. The time has come in which she has deservedly retired to enjoy life and her grandchildren, but so far so good.

Sadly Mum was admitted as an emergency to Pleven with acute abdominal pain. Emergency surgery was performed on 01.02.2022 . I couldn't wait for her to come out of intensive care, I wanted to hear how she was. Once I was able to contact the surgeons I heard the most horrific words "your mother is gravely ill" . They had found a tumor of great size in her rectum, spreading to her colon, ovary, bladder and lung. From there we started treatment in Pleven, countless consultations with various oncologists and surgeons from all over the country.

The treatment that was carried out in Bulgaria unfortunately did not work. Her pains intensified and we had to urgently find another way of treatment. So we turned to a clinic in Turkey.


The doctors there give us hope, but further tests and examinations will be needed to schedule the most adequate treatment. At the moment we will have to do 5 chemotherapy treatments in Istanbul followed by five scanner and then they will decide what drugs to continue with.

I ask you very much to give us a hand at this difficult time. Through tears I write these lines and pray for a drop of hope . To bring a smile back to mom, to bring hope back to her soul to fight this insidious disease. We have witnessed miracles , help us make ours come true .

Виж още
Новини
13-ти май 2024
Фериха Еюб организира кампания за Ергюл Черкезова
Трансфер на средствa Трансфер на средствa
Дарение на средства от кампания към кампания . Прехвърлена сума: 41.09лв. Дарение на средства от кампания към кампания . Прехвърлена сума: 41.09лв.
 
13-ти декември 2023
Фериха Еюб организира кампания за Ергюл Черкезова
Одобрено изплащане Approved repayment
Изискване за плащане на транспортни разходи . Requirement to pay transport costs .
264.53 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
1-ви декември 2023
Фериха Еюб организира кампания за Ергюл Черкезова
Одобрено изплащане Approved repayment
Изисквам плащане про проформа за пет предстоящ пет скенер на 7.10.2023 I require pro forma payment for five upcoming five scanner on 7.10.2023
1646.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.