Дарители по кампания - Помощ за мама в борбата и с рака


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.71 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 2 месеца
197.1 лв. преди 2 месеца
53.12 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
96.25 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
38.5 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
9.3 лв. преди 2 месеца
147.25 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
147.25 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
977.4 лв. преди 3 месеца
300 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
2.44 лв. преди 3 месеца
21.17 лв. преди 3 месеца
24.14 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
117.7 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
33.9 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
57.79 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
28.71 лв. преди 3 месеца
57.77 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
142.5 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
24.09 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
261.25 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
43.76 лв. преди 3 месеца
97.85 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
194.94 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
392.6 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
196.35 лв. преди 3 месеца
194.25 лв. преди 3 месеца
8.34 лв. преди 3 месеца
977.35 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
517.75 лв. преди 3 месеца
191.33 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
195.6 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
95.31 лв. преди 3 месеца
173.87 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
196.5 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
48.25 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
1969.5 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
164.61 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
13.72 лв. преди 4 месеца
9.24 лв. преди 4 месеца
145.19 лв. преди 4 месеца
38.81 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
108.7 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
590.5 лв. преди 4 месеца
292 лв. преди 4 месеца
145.19 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
47.32 лв. преди 4 месеца
47.15 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
95.84 лв. преди 4 месеца
584.25 лв. преди 4 месеца
194.5 лв. преди 4 месеца
47.32 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
48 лв. преди 4 месеца
9.09 лв. преди 4 месеца
48.06 лв. преди 4 месеца
95.31 лв. преди 4 месеца
96.25 лв. преди 4 месеца
147.43 лв. преди 4 месеца
97 лв. преди 4 месеца
974.5 лв. преди 4 месеца
97 лв. преди 4 месеца
Shape