Помощ за мама в борбата и с рака Help mom fight cancer too

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
135 Дарители
7547.24 EUR дарени от 30678 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Фериха Еюб
Бенефициент
Ергюл Черкезова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Фериха Еюб организира кампания за Ергюл Черкезова
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти октомври 2023
Изискване за плащане на пет скенер за 6.10.2023 Requirement for payment of five scanner for 6.10.2023
Документи Общо: 1 документа
1646.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.