Всички новини за кампания За мечтата на Зузи

5-ти ноември 2023
Айтен Кязимова е организатор за бенефициент Зюхре Ариф Адем
Стихове от Зузи Poems by Zuzi

Мили дарители! Това са някои от стиховете ми. Надявам се да дикоснат сърцата Ви! Може да се присъедините и към Фейсбук групата ми " От дълбините на сърцето" от следния линк https://www.facebook.com/groups/1537284213191252. Dear donors! These are some of my poems. I hope they touch your hearts! You can also join my Facebook group "From the Depths of the Heart" from the following link https://www.facebook.com/groups/1537284213191252.