Заедно да помогнем на Слави Together to help Slavi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
936 Дарители
29542.44 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Ивета Ценева
Бенефициент
Светослав Валентинов Ценев
Крайна дата
Край след 160 дни
Налична сума
1227.17 EUR
Ивета Ценева организира кампания за Светослав Валентинов Ценев
Край след 160 дни
Налична сума
1227.17 EUR

Последна информация за лечението на Слави Latest information about Slavi's treatment

29-ти февруари 2024

Здравейте ,дарители.

Споделяме с вас актуална информация за състоянието на Слави . Днес бе направена консултация с онколог и се взе решение за по-нататъшното лечение. Слави ще бъде подложен на нов модел медицински лекарства ,поради наличието на упорита генетична мутация KRAS G12C . Пътят до излекуването ще бъде дълъг с венозни вливки и прием на орално лекарство. След направени изследвания днес и успешно преминала лъчетерапия,Слави е в добро състояние и може да се прибере в България .

Благодарим за помощта и подкрепата, която ни давате в този момент . Това дава на Слави адски много сила и хъс в борбата с тази коварна болест и знаем ,че заедно ще успеем да му помогнем да води пълноценен живот като здрав човек.

Hello donors.

We share with you an update on Slavi's condition. Today a consultation was made with an oncologist and a decision was made about further treatment. Slavi will be subjected to a new model of medical drugs , due to the presence of a persistent genetic mutation KRAS G12C . The road to cure will be long with intravenous infusions and intake of oral medication. After tests today and successful radiotherapy , Slavi is in good condition and can return home .

Thank you for your help and support at this time . This gives Slavi a hell of a lot of strength and drive in the fight against this insidious disease and we know that together we will be able to help him lead a full life as a healthy person.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.