Дарители по кампания - Заедно с Дани


14.12 лв. преди 1 седмица
48.69 лв. преди 1 седмица
24.15 лв. преди 2 седмици
38 лв. преди 1 месец
21.15 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
3.44 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
105.99 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
48.66 лв. преди 4 месеца
Shape