Дарители по кампания - Заедно с Галя в борбата й с рака


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

190 лв. преди 2 седмици
23.87 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
47.5 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
39 лв. преди 3 седмици
16.23 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
9.33 лв. преди 4 седмици
19 лв. преди 4 седмици
9.22 лв. преди 1 месец
237.5 лв. преди 1 месец
213.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
197.1 лв. преди 1 месец
984.42 лв. преди 1 месец
47.5 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
58.6 лв. преди 1 месец
1648.25 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.26 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
38.87 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
1444 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
88.08 лв. преди 1 месец
24.07 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
23.14 лв. преди 1 месец
18.75 лв. преди 1 месец
9.37 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.72 лв. преди 1 месец
28.28 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.38 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
108.11 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
58.55 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
15.26 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.19 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
29.12 лв. преди 1 месец
105.88 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.24 лв. преди 1 месец
24.11 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
14.31 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
Shape