Дарители по кампания - Заедно с МАМА Таня срещу РАКА


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

23.75 лв. преди 14 минути
9.5 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
47.5 лв. преди 1 месец
27.87 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
494 лв. преди 1 месец
7.04 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
33.96 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
192.8 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
76 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.37 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
14.3 лв. преди 2 месеца
608 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
147.25 лв. преди 2 месеца
51.67 лв. преди 2 месеца
32.1 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
48.56 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
50.72 лв. преди 2 месеца
593.75 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
24.07 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
23.69 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
4.2 лв. преди 2 месеца
38.87 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
331.55 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
38.6 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
3.43 лв. преди 2 месеца
6.08 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
4.1 лв. преди 2 месеца
33.97 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
194.72 лв. преди 2 месеца
196.35 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
57.81 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
6.39 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
47.87 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.72 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
38.31 лв. преди 2 месеца
196.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
28.12 лв. преди 2 месеца
4.16 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
18.97 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
29 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
Shape