Заедно с Радост в борбата с МС Together with Joy in the fight against MS

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
42 Дарители
1333.55 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Радослава Маринова
Бенефициент
Радослава Маринова
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
1333.46 EUR
Радослава Маринова организира кампания за Радослава Маринова
Край след 40 дни
Налична сума
1333.46 EUR

Благодаря❤️🙏 Благодаря❤️🙏

6-ти юли 2024
Благодаря ви , приятели за това , че сте съпричастни с нашите болки и ни помагате! Благодаря и на Павел Андреев и екипът му , че ни дават възможността за събирането на сумите, които са непосилни за нас за леченията ни! Сърдечно Ви благодаря на всички!❤️Аз вярвам , че с ваша помощ, Бог и докторите в Москва ще бъда здрава❤️🙏🫠 Thank you , friends for being empathetic to our pain and helping us! Thank you also to Pavel Andreev and his team , for giving us the opportunity to collect the sums that are unaffordable for us for our treatments! A heartfelt thank you to you all!❤️Аз believe that with your help, God and the doctors in Moscow will be здрава❤️🙏🫠

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.