Дарители по кампания - Заедно за Адриан


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.75 лв. преди 18 минути
18.92 лв. преди 7 часа
1280 лв. преди 8 часа
19.17 лв. преди 9 часа
19.18 лв. преди 9 часа
9.34 лв. преди 10 часа
98.3 лв. преди 11 часа
9.35 лв. преди 17 часа
19.2 лв. преди 17 часа
97.92 лв. преди 17 часа
41.42 лв. преди 17 часа
47.23 лв. преди 18 часа
19.15 лв. преди 19 часа
48.64 лв. преди 20 часа
9.34 лв. преди 22 часа
29.05 лв. преди 22 часа
19.15 лв. преди 22 часа
33.33 лв. преди 1 ден
166.57 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
98 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
14.27 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
97 лв. преди 1 ден
19.2 лв. преди 1 ден
38.31 лв. преди 1 ден
29.05 лв. преди 1 ден
47.56 лв. преди 1 ден
43.76 лв. преди 1 ден
197.1 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
19.2 лв. преди 1 ден
9.09 лв. преди 1 ден
29.05 лв. преди 1 ден
1.47 лв. преди 1 ден
28.98 лв. преди 1 ден
8.91 лв. преди 1 ден
19.15 лв. преди 1 ден
9.33 лв. преди 1 ден
19.2 лв. преди 1 ден
48.64 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
23.32 лв. преди 1 ден
19 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 2 дни
28.98 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
94.51 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
342 лв. преди 2 дни
95.68 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 5 дни
2023.5 лв. преди 5 дни
29.05 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
8.95 лв. преди 6 дни
37.72 лв. преди 6 дни
48.64 лв. преди 6 дни
9.21 лв. преди 6 дни
38.35 лв. преди 6 дни
97.77 лв. преди 6 дни
9.33 лв. преди 6 дни
97.13 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
96.87 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
97 лв. преди 1 седмица
28.12 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
48.19 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
48.21 лв. преди 1 седмица
28.24 лв. преди 1 седмица
47.87 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
187.49 лв. преди 1 седмица
33.92 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
294.55 лв. преди 1 седмица
116.69 лв. преди 1 седмица
9.25 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
96.37 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.38 лв. преди 1 седмица
48.72 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
95.31 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
97 лв. преди 1 седмица
95.31 лв. преди 1 седмица
1011.75 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
48.25 лв. преди 1 седмица
195.7 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
18.62 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
147.25 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
63.52 лв. преди 1 седмица
28.75 лв. преди 1 седмица
287.85 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
127.06 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
Shape