Всички новини за кампания Заедно за Адриан

30-ти ноември 2023
Рени Митева е организатор за бенефициент Адриан Любомир Александров
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания Заедно за Адриан към кампания Да се обединим за Радост. Прехвърлена сума: 7330.87лв. Donation from the Together for Adrian campaign to the Let's Unite for Joy campaign. Amount transferred.

26-ти ноември 2023
Рени Митева е организатор за бенефициент Адриан Любомир Александров
Скръбна вест Sad news

Здравейте, скъпи Дарители! За съжаление Адриан стана звездичка днес рано сутринта... Благодарим на всички, които се отзоваха и помогнаха! Hello, dear Donors! Unfortunately Adrian became an asterisk early this morning... Thank you to everyone who responded and helped!

1-ви ноември 2023
Рени Митева е организатор за бенефициент Адриан Любомир Александров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, добри хора. Пластичната операция мина успешно. Благодарни сме на целия екип. В момента Ади все още се възстановява. Дотук с добрите новини… След проведен скенер се установи прогресия на заболяването, има съмнения за оформени метастази по плеврата на белите дробове, както и наличие... Hello, good people. The plastic surgery was successful. We are grateful to the whole team. At the moment Adi is still recovering. So far with the good news... After a scan, the disease has progressed, there are suspicions of pleural metastases to the lungs, as well as the presence of pulmonary i...

7840 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
12-ти октомври 2023
Рени Митева е организатор за бенефициент Адриан Любомир Александров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте. Както вече казах, с приключването на лъчетерапията започват и подготовките за пластичната операция. Ще бъдем хоспитализирани в American hospital за 4 дни (в случай, че няма усложнения). Процедурите свързани с раната са хирургическо почистване от натрупалата се некроза, както и затваряне... Hello. As I have already said, with the completion of radiotherapy the preparations for the plastic surgery begin. We will be hospitalized at American hospital for 4 days (in case there are no complications). The procedures related to the wound are surgical cleaning of the accumulated necrosis, an...

41160 BGN Плащане по фактура
61.07 BGN Транзакционна такса
9-ти октомври 2023
Рени Митева е организатор за бенефициент Адриан Любомир Александров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Тъй като знаем колко важно е раздвижването и упражненията, решихме да направим допълнителна физиотерапия. Процесът е много дълъг и труден, тъй като по време на терапиите Адриан се изправя срещу най-големия си страх - да няма чувство за контрол над крайниците си, а да трябва да го пренеб... Hi! Since we know how important it is to move and exercise, we decided to do additional physiotherapy. The process is very long and difficult, as during the therapies Adrian faces his biggest fear - not having a sense of control over his limbs, and having to ignore it and keep trying. More news...

5880 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
28-ми септември 2023
Рени Митева е организатор за бенефициент Адриан Любомир Александров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, мила хора! Освен лъчетерапия, всички изследвания и консултации, ще започнем паралелно и 10 сеанса физиотерапия. Надяваме се тяхна помощ скоро Ади да може да бъде самостоятелен в сядането си и с времето отново да го видим на крака… 🫶🏻 Другите новини са свързани с незарастваща рана от... Hello, dear people! In addition to radiotherapy, all the tests and consultations, we will start 10 sessions of physiotherapy in parallel. Hopefully with their help, soon Adi will be able to be independent in sitting up and in time we will see him on his feet again... 🫶🏻 The other news is related to...

12152 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
21-ви септември 2023
Рени Митева е организатор за бенефициент Адриан Любомир Александров
Резултати от MIBG scan 22.09.23г MIBG scan results 22.09.23

Привет отново, хора с големи сърца! След провелото се изследване във Варна (УМБАЛ Света Марина), стана ясно, че Ади има останала след операцията туморна формация, която продължава да расте. След няколко часа ще бъдем в Истанбул, където ни предстоят разговори с професори (както и начало на лъчетерапи... Hello again, people with big hearts! After the examination in Varna (St. Marina University Hospital), it became clear that Adi has a tumor formation left after the surgery, which continues to grow. In a few hours we will be in Istanbul, where we will have discussions with professors (as well as star...

20-ти септември 2023
Рени Митева е организатор за бенефициент Адриан Любомир Александров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте! Лечението в Турция стартира след броени дни. Като за начало предстои задължителната след операционна лъчетерапия (15 дни с анестезия). Стискайте ни палци! Благодарим ВИ, мили хора, сърдечно за помощта! Hello! The treatment in Turkey starts in a few days. To begin with, there is the mandatory post-operative radiotherapy (15 days with anesthesia). Thank YOU, dear people, for your help!

15876 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса