Дарители по кампания - Заедно за Ана-Мария


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.5 лв. преди 1 месец
47.5 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
109.25 лв. преди 1 месец
61.75 лв. преди 1 месец
156.75 лв. преди 1 месец
4275 лв. преди 2 месеца
679.25 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
48.4 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
38.87 лв. преди 2 месеца
28.5 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
186.51 лв. преди 2 месеца
432.25 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
314.7 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
78.3 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
351.03 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
1323.83 лв. преди 3 месеца
19.14 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
15.26 лв. преди 3 месеца
9.31 лв. преди 3 месеца
23.78 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
2729.18 лв. преди 3 месеца
4.16 лв. преди 3 месеца
46.26 лв. преди 3 месеца
9.24 лв. преди 3 месеца
39.76 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
284.93 лв. преди 3 месеца
336.37 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
78.24 лв. преди 3 месеца
14.25 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
43.82 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
14.24 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
9.31 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
11.32 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
3678.88 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
100.95 лв. преди 3 месеца
8.8 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
96.09 лв. преди 3 месеца
82.37 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
155.5 лв. преди 3 месеца
28.06 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
67.31 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
243.82 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
196.05 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
47.63 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.31 лв. преди 3 месеца
9.3 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
196.5 лв. преди 3 месеца
37.54 лв. преди 3 месеца
43.72 лв. преди 3 месеца
38.87 лв. преди 3 месеца
48.19 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
33.97 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
17633.94 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
58.55 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
Shape