Дарители по кампания - Заедно за Дария


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

47.5 лв. преди 4 седмици
47.5 лв. преди 1 месец
38 лв. преди 1 месец
47.5 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
9.5 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
983 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
245.56 лв. преди 3 месеца
28.71 лв. преди 3 месеца
58.6 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
492 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
13.93 лв. преди 4 месеца
57.92 лв. преди 4 месеца
48.6 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
142.5 лв. преди 4 месеца
254.6 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
337.25 лв. преди 4 месеца
112.52 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
24.12 лв. преди 5 месеца
48.87 лв. преди 5 месеца
204.25 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
343.67 лв. преди 5 месеца
38.5 лв. преди 5 месеца
19.17 лв. преди 5 месеца
196.35 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
77 лв. преди 5 месеца
19 лв. преди 5 месеца
186.65 лв. преди 5 месеца
97.55 лв. преди 5 месеца
171 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
9.19 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
28.5 лв. преди 5 месеца
24.12 лв. преди 5 месеца
95.68 лв. преди 5 месеца
43.76 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
589 лв. преди 5 месеца
47.47 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
24.12 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
545.59 лв. преди 5 месеца
295 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
47.56 лв. преди 5 месеца
63.52 лв. преди 5 месеца
130.15 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
57.94 лв. преди 5 месеца
494 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
19.17 лв. преди 5 месеца
590.5 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
23.87 лв. преди 5 месеца
295 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
18.92 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
33.97 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
57.77 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
196.5 лв. преди 6 месеца
3767.7 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
97.85 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
55.6 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
492 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
14.26 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
132.73 лв. преди 6 месеца
48.16 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
96.25 лв. преди 6 месеца
43.82 лв. преди 6 месеца
18.92 лв. преди 6 месеца
1646.83 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
196.5 лв. преди 6 месеца
57.55 лв. преди 6 месеца
38.9 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
97.03 лв. преди 6 месеца
12.28 лв. преди 6 месеца
Shape