Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 13012.12 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Изискваме плащане за закупуване на барокамера за домашно лечение за Дария. Благодарим!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели