Дарители по кампания - Заедно за Деян!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.5 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.81 лв. преди 2 месеца
24.07 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
39.02 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
23.75 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 4 месеца
66.5 лв. преди 4 месеца
38 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.26 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
28.5 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
141.31 лв. преди 5 месеца
48.06 лв. преди 5 месеца
119.7 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
23.14 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
14.26 лв. преди 5 месеца
48.25 лв. преди 5 месеца
19 лв. преди 5 месеца
88.15 лв. преди 5 месеца
10.33 лв. преди 5 месеца
2.45 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
24.11 лв. преди 5 месеца
3211 лв. преди 5 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
19.17 лв. преди 5 месеца
9.31 лв. преди 5 месеца
14.24 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
28.38 лв. преди 5 месеца
6.39 лв. преди 5 месеца
38.87 лв. преди 5 месеца
95 лв. преди 5 месеца
10.33 лв. преди 5 месеца
24.11 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
48.25 лв. преди 5 месеца
78.24 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
19.17 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
308.75 лв. преди 6 месеца
28.98 лв. преди 6 месеца
17.23 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
68.45 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
446.5 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
18.8 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
1083.24 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
23.27 лв. преди 6 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
196.35 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
4.41 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
48.5 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
18.8 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
2.2 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
14.24 лв. преди 6 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
28.98 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
47.32 лв. преди 6 месеца
28.12 лв. преди 6 месеца
9.37 лв. преди 6 месеца
195.7 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
194.25 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.06 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
45.32 лв. преди 6 месеца
Shape