Дарители по кампания - ЗАЕДНО ЗА ДОБРОМИРА


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

28.5 лв. преди 1 месец
9.5 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 2 месеца
24.11 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.5 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
0.48 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
14.3 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
33.44 лв. преди 3 месеца
95 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
4.75 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
10.33 лв. преди 4 месеца
4.75 лв. преди 4 месеца
32.1 лв. преди 4 месеца
18.78 лв. преди 4 месеца
4.75 лв. преди 4 месеца
47.5 лв. преди 4 месеца
95 лв. преди 4 месеца
8.89 лв. преди 4 месеца
28.03 лв. преди 4 месеца
2.45 лв. преди 4 месеца
14.24 лв. преди 4 месеца
95 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
2.85 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
385.42 лв. преди 5 месеца
1968 лв. преди 5 месеца
4.41 лв. преди 5 месеца
19 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
95 лв. преди 5 месеца
245.75 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
152 лв. преди 5 месеца
327.75 лв. преди 5 месеца
14.26 лв. преди 5 месеца
23.87 лв. преди 5 месеца
29 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
97.13 лв. преди 6 месеца
196.5 лв. преди 6 месеца
403.75 лв. преди 6 месеца
96.01 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
14.25 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
27.93 лв. преди 6 месеца
97.85 лв. преди 6 месеца
251.75 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
96.9 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
48.21 лв. преди 6 месеца
75.97 лв. преди 6 месеца
47.56 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.12 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
707.28 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
19 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
29 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
18.92 лв. преди 6 месеца
28.98 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
196.35 лв. преди 6 месеца
14.12 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
555.75 лв. преди 6 месеца
2.2 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
40.84 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
28.98 лв. преди 6 месеца
8.91 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
18.6 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
38.81 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
96.8 лв. преди 6 месеца
491.85 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
37.56 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
28.66 лв. преди 6 месеца
33.56 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
Shape