Всички новини за кампания ЗАЕДНО ЗА ДОБРОМИРА

27-ми февруари 2024
Виктория Колева е организатор за бенефициент Добромира Красимирова Колева
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания ЗАЕДНО ЗА ДОБРОМИРА към кампания Нов живот за Бояна. Прехвърлена сума: 279.26лв. Donation from the Together for Good campaign to the New Life for Boyana campaign. Amount transferred.

1-ви декември 2023
Виктория Колева е организатор за бенефициент Добромира Красимирова Колева
Трансплантация 01.12.23г Transplantation 01.12.23

Здравейте Скъпи Дарители!Искам да ви съобщя, че трансплантацията на Добромира беше на 24 октомври в Беларус-Минск. БЛАГОДАРИМ на всички,които се отзоваха и подкрепиха нашата кауза. БЛАГОДАРИМ и на фондацията Павел Андреев!Бъдете здрави! Hello Dear Donors!I would like to inform you that Dobromira's transplant took place on 24 October in Belarus-Minsk. THANK YOU to everyone who responded and supported our cause. THANK YOU also to the Pavel Andreev Foundation!

26-ти август 2023
Виктория Колева е организатор за бенефициент Добромира Красимирова Колева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте Скъпи Дарители!Предстои да се направи превод на болницата за операцията на Добромира. Парите с които разполагаме до момента са 88000 лв.Трябват още 32000 лв.,общата сума трябва да е 60000 долара за операцията плюс още известна сума за разходи,които са необходими за актуализация на кръвните... Hello Dear Donors!A transfer is about to be made to the hospital for Dobromira's surgery. The money we have so far is 88000 BGN.We need another 32000 BGN,the total amount should be 60000 dollars for the surgery plus some more for expenses,which are needed to update the blood tests,which are every th...

13960 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
17-ти август 2023
Виктория Колева е организатор за бенефициент Добромира Красимирова Колева
Новини към 17.08.23г News as of 17.08.23

Здравейте, скъпи Дарители! Искам да ви съобщя, че първоначалните изследвания  в Беларус минаха. Добромира вече е включена в листата на чакащи бъбречна трансплантация. В най-скоро време предстои отново пътуване до Беларус, защото на всеки три месеца се актуализират изследванията. Така ще бъде докато... Hello, dear Donors! I would like to let you know that the initial research in Belarus went well. Dobromira is now included in the waiting list for a kidney transplant. A trip to Belarus is coming up again soon, because the tests are updated every three months. This will be until the day comes when s...