Всички новини за кампания Заедно за Галина в борбата й срещу рака!

9-ти февруари 2024
Галина Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment

Благодаря Thanks

431.85 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
18-ти декември 2023
Галина Стоянова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте скъпи дарители, в момента извършвам една от процедурите по лечението ми, така че ви благодаря за подкрепата. Hello dear donors, I am currently undergoing one of my treatment procedures, so thank you for your support.

5380.2 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса