Дарители по кампания - Заедно за Георги Пещерски


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.33 лв. преди 2 часа
155.5 лв. преди 3 часа
9.35 лв. преди 6 часа
48.06 лв. преди 12 часа
28.52 лв. преди 12 часа
28.52 лв. преди 12 часа
96.87 лв. преди 13 часа
95.31 лв. преди 15 часа
48.71 лв. преди 15 часа
9.33 лв. преди 15 часа
19.2 лв. преди 17 часа
19.15 лв. преди 18 часа
9.35 лв. преди 18 часа
47.56 лв. преди 18 часа
9.34 лв. преди 19 часа
19.43 лв. преди 19 часа
19.17 лв. преди 19 часа
29 лв. преди 20 часа
28.59 лв. преди 20 часа
4.42 лв. преди 20 часа
14.24 лв. преди 23 часа
14.26 лв. преди 23 часа
2.45 лв. преди 1 ден
48.21 лв. преди 1 ден
19.2 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
14.24 лв. преди 1 ден
19.2 лв. преди 1 ден
98.12 лв. преди 1 ден
115.4 лв. преди 1 ден
95.31 лв. преди 1 ден
96.8 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
4.17 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
29.05 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
19 лв. преди 1 ден
23.87 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
9.33 лв. преди 1 ден
19 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
97.13 лв. преди 2 дни
18.62 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
98 лв. преди 2 дни
97.92 лв. преди 2 дни
14.27 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
68.4 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
29.1 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
23.32 лв. преди 3 дни
95.31 лв. преди 3 дни
7.38 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
194.94 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
24.11 лв. преди 3 дни
48.64 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
14.26 лв. преди 3 дни
19.15 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 4 дни
19.18 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 4 дни
98 лв. преди 4 дни
48.67 лв. преди 4 дни
1.47 лв. преди 4 дни
77.55 лв. преди 4 дни
0.47 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 4 дни
9.35 лв. преди 4 дни
97.77 лв. преди 4 дни
14.27 лв. преди 4 дни
96.8 лв. преди 4 дни
98 лв. преди 4 дни
98 лв. преди 5 дни
58.01 лв. преди 5 дни
97.85 лв. преди 5 дни
48.71 лв. преди 5 дни
13.98 лв. преди 5 дни
19.2 лв. преди 5 дни
28.75 лв. преди 5 дни
2.45 лв. преди 5 дни
21.17 лв. преди 5 дни
19.2 лв. преди 5 дни
19.15 лв. преди 5 дни
18.89 лв. преди 5 дни
38.87 лв. преди 5 дни
6.39 лв. преди 5 дни
28.64 лв. преди 5 дни
19.15 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
19.15 лв. преди 6 дни
48.67 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
29.03 лв. преди 6 дни
9.33 лв. преди 6 дни
29 лв. преди 6 дни
14.85 лв. преди 6 дни
2.45 лв. преди 6 дни
14.24 лв. преди 6 дни
48.05 лв. преди 6 дни
94.8 лв. преди 6 дни
5978.35 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 6 дни
19.18 лв. преди 6 дни
29.05 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
58 лв. преди 6 дни
4.42 лв. преди 6 дни
48.25 лв. преди 6 дни
19.17 лв. преди 6 дни
47.88 лв. преди 6 дни
9.03 лв. преди 6 дни
19.18 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
Shape