Всички новини за кампания Заедно за Георги Пещерски

23-ти февруари 2024
Георги Пещерски е организатор за бенефициент Георги Пещерски
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте хора, с големи сърца. Втората имунотерапия, която провеждаме и към своя край. От болницата направиха реверанс и я започнаха, преди да сме заплатили сумата, но понеже остават броени дни, се налага да преведем сумата. Изискваме плащане по тази причина, тази транзакция, както и всички други... Hello people with big hearts. The second immunotherapy that we are conducting and coming to an end. The hospital made a curtsy and started it before we paid the amount, but since we have a few days left, we have to transfer the amount. We require payment for this reason, this transaction and all oth...

5978 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
23-ти януари 2024
Георги Пещерски е организатор за бенефициент Георги Пещерски
СПЕШНА КАМПАНИЯ!!!! 24.01.24г URGENT CAMPAIGN!!!! 24.01.24g

       Скъпи приятели и хора с добри сърца, искаме да споделим с вас развитието по нашата кампания! На 16.10.2023г. беше извършена трансплантация на костен мозък.        След първия месец бяха направени контролни изследвания, които показаха, че костният мозък работи, но за съжаление са останали рак... Dear friends and people with good hearts, we want to share with you the progress of our campaign! On 16.10.2023 a bone marrow transplant was performed. After the first month, control tests were done which showed that the bone marrow was working, but unfortunately cancer cells remained. The professo...

17-ти октомври 2023
Георги Пещерски е организатор за бенефициент Георги Пещерски
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ TRANSPLANTATION

Казват, че няма нищо случайно...Вчера, 16.10.2023г., беше световен ден на донорството, пак вчера, Георги получи своя втори шанс благодарение на един човек, решил, че да си донор е добра идея! Вчера беше извършена, така чаканата, трансплантация на костен мозък! Сега се молим, на Господ, всичко да бъд... They say there is nothing accidental...Yesterday, 16.10.2023, was World Donor Day, again yesterday, George got his second chance thanks to a man who decided that being a donor is a good idea! Yesterday, the much awaited bone marrow transplant was performed! Now we pray to the Lord that everything wi...

12-ти септември 2023
Георги Пещерски е организатор за бенефициент Георги Пещерски
Одобрено изплащане Approved repayment

От днес 11.09.2023г., Георги отново е в Истанбул. В момента се подготвя за трансплантацията, която му предстои. Изисквам трансфер на средства, защото ни престои да внесем по сметката на болницата още 28 хил.евро. As of today 11.09.2023, George is back in Istanbul. He is currently preparing for his upcoming transplant. I am requesting a transfer of funds because we still have 28 thousand euros to pay into the hospital account.

22736 BGN Плащане по фактура
42.69 BGN Транзакционна такса
22-ри август 2023
Георги Пещерски е организатор за бенефициент Георги Пещерски
СПЕШНА КАМПАНИЯ! 22.08.23г URGENT CAMPAIGN! 22.08.23

Понякога нещата не се случват както сме планували и се налага да се нагаждаме според ситуацията. За съжаление, се случи така и с нас. Днес ни беше предоставена проформата, за лечение на Георги. Общата сума за лечението е 160 000 хил.евро. Има направени 3 курса химиотерапия по 20 000 евро всяка или... Sometimes things don't happen as we planned and we have to adjust according to the situation. Unfortunately, it happened to us. Today we were given the proforma for George's treatment. The total amount for the treatment is 160 000 thousand euros. There have been 3 courses of chemotherapy of 20,000...

8-ми август 2023
Георги Пещерски е организатор за бенефициент Георги Пещерски
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте мили хора. След 66 дни в болницата, бях пуснат в кратка почивка, за да може да се срещна с малката си дъщеричка Мария. След 10 дена се върнах обратно в Истанбул, за съжаление ми беше открит корана вирус. Според лекуващата лекарка, това по никакъв начин не повлиява на лечението ми. Сле... Hello dear people. After 66 days in the hospital, I was put on a short break so I could meet my little daughter Maria. After 10 days I went back to Istanbul, unfortunately I was diagnosed with the Koran virus. According to the attending physician, this did not affect my treatment in any way. Aft...

24304 BGN Плащане по фактура
44.25 BGN Транзакционна такса
6-ти юни 2023
Георги Пещерски е организатор за бенефициент Георги Пещерски
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, от 04.06.2023г. стартира втора порция химиотерапия, на Георги. За да продължи лечението е нужно да се преведат 20 000 евро. Към момента той се чувства добре. Лекарите твърдят, че състоянието му е много добро и терапията, която му провеждат ( по немски образец), му действа отлично. За се... Hello, from 04.06.2023 starts the second portion of chemotherapy, to George. To continue the treatment is necessary to transfer 20 000 euros. At the moment he feels fine. The doctors say that his condition is very good and the therapy they are giving him ( based on a German model) is working well. S...

39299.96 BGN Плащане по фактура
59.22 BGN Транзакционна такса