Одобрено изплащане

Биопсия и патологично изследване NGS, частично заплащане по проформа фактура от болницата.

Плащане по фактура: 14588.63 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още