Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 14588.63 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Биопсия и патологично изследване NGS, частично заплащане по проформа фактура от болницата.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели