Заедно за Йоан Together for John

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
900 Дарители
31112.45 EUR дарени от 255646 EUR
Организатор
Николина Асенова
Бенефициент
Йоан Славчев Асенов
Крайна дата
Край след 67 дни
Налична сума
5041.12 EUR
Николина Асенова организира кампания за Йоан Славчев Асенов
Край след 67 дни
Налична сума
5041.12 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

25-ти април 2024
Прилагам бележката от инджекция Неуластим,коята Йоан трябва да си слага всеки път след химиотерапията до 48ч. I enclose the note from the Irresistible injection, which John has to have every time after chemotherapy within 48h.
Документи Общо: 1 документа
756.25 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.