Дарители по кампания - Заедно за Исмаил


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

18.51 лв. преди 26 минути
9.35 лв. преди 56 минути
19.18 лв. преди 2 часа
97.97 лв. преди 20 часа
98 лв. преди 21 часа
98 лв. преди 21 часа
196.5 лв. преди 21 часа
196.5 лв. преди 21 часа
19.15 лв. преди 22 часа
9.34 лв. преди 23 часа
97.7 лв. преди 1 ден
19 лв. преди 1 ден
292 лв. преди 1 ден
9.37 лв. преди 1 ден
48.64 лв. преди 1 ден
23.87 лв. преди 1 ден
47.56 лв. преди 1 ден
78.3 лв. преди 2 дни
23.78 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
88.15 лв. преди 2 дни
6.05 лв. преди 2 дни
38.45 лв. преди 2 дни
388 лв. преди 2 дни
48.71 лв. преди 2 дни
38.18 лв. преди 2 дни
19.2 лв. преди 2 дни
29.05 лв. преди 3 дни
137.4 лв. преди 3 дни
19.15 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
29.03 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
94.94 лв. преди 3 дни
7.95 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
29 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 4 дни
176.8 лв. преди 4 дни
97.77 лв. преди 4 дни
14.27 лв. преди 4 дни
98 лв. преди 4 дни
19.2 лв. преди 4 дни
18.82 лв. преди 4 дни
97 лв. преди 4 дни
9.35 лв. преди 4 дни
19.18 лв. преди 4 дни
48.67 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 4 дни
19.2 лв. преди 4 дни
29 лв. преди 5 дни
18.87 лв. преди 5 дни
29.03 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 5 дни
38.35 лв. преди 5 дни
38.81 лв. преди 5 дни
176.8 лв. преди 5 дни
98 лв. преди 5 дни
196.5 лв. преди 5 дни
196.5 лв. преди 5 дни
4.42 лв. преди 5 дни
9.24 лв. преди 5 дни
97.77 лв. преди 5 дни
28.98 лв. преди 5 дни
19.2 лв. преди 5 дни
9.3 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
96.9 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
48.71 лв. преди 6 дни
18.75 лв. преди 6 дни
19.17 лв. преди 6 дни
38.84 лв. преди 6 дни
19.18 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
4.41 лв. преди 6 дни
28.64 лв. преди 6 дни
9.09 лв. преди 6 дни
9.25 лв. преди 6 дни
14.26 лв. преди 6 дни
2023.73 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
9.25 лв. преди 6 дни
16.21 лв. преди 6 дни
3.44 лв. преди 6 дни
9.33 лв. преди 6 дни
14.24 лв. преди 6 дни
9.08 лв. преди 6 дни
48.64 лв. преди 6 дни
29.05 лв. преди 6 дни
19.17 лв. преди 6 дни
19.12 лв. преди 6 дни
4.41 лв. преди 6 дни
29.05 лв. преди 6 дни
48.64 лв. преди 6 дни
196.5 лв. преди 6 дни
14.27 лв. преди 6 дни
18.92 лв. преди 6 дни
18.89 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
9.33 лв. преди 6 дни
19.15 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 1 седмица
18.62 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
14.26 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.16 лв. преди 1 седмица
48.05 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
18.82 лв. преди 1 седмица
12.3 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
18.82 лв. преди 1 седмица
4.41 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
18.97 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
48.25 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
Shape