Заедно за малката Цвети Together for little Tsveti

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1390 Дарители
68080.85 EUR дарени от 122710 EUR
Организатор
Теодора Петкова
Бенефициент
Цветелина Маркова
Крайна дата
Край след 6 дни
Налична сума
26305.77 EUR
Теодора Петкова организира кампания за Цветелина Маркова
Край след 6 дни
Налична сума
26305.77 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

26-ти юни 2024
Здравейте, мили приятели, С много благодарност и признателност искаме да ви съобщим, че лечението, което започна Цвети в началото на този месец, започва да дава резултат. Рехабилитацията в комбинация с медикаментозните вливки, доведе до поява на чувствителност, което е много добро начало. Пътят не е лек, но вярваме, че с общи усилия ще успеем да помогнем, чудото да се случи и нашето красиво Цвете отново да проходи. В настоящата новина по кампанията, прилагаме Проформа-фактурата от лекуващия лекар на Цвети, която включва лекарски контрол и медикаментозни вливки за втория месец от лечението, а междувременно продължавам да събираме средства, за да осигурим лечението и за следващите два месеца. Благодарим за всеобщата подкрепа, благодарим за позитивната енергия и за любовта, която ни изпращате. Благодарим и за средствата, които ни дарявате, без Вас нямаше да се справим. "Доброто е заразно" ! Hello, dear friends, With much gratitude and appreciation we want to let you know that the treatment that Tsveti started at the beginning of this month is beginning to bear fruit. The rehabilitation, in combination with the medication infusions, has resulted in the onset of sensitivity, which is a very good start. It is not an easy road, but we believe that with our combined efforts we will be able to help make the miracle happen and our beautiful Flower walk again. In this campaign news, we are enclosing the Proforma Invoice from Flower's doctor, which includes medical monitoring and medication infusions for the second month of treatment, and in the meantime, I am continuing to raise funds to provide treatment for the next two months. Thank you for your universal support, and thank you for the positive energy and love you send our way. Thank you also for the funds you donate, we couldn't do it without you. "Good is contagious" !
Документи Общо: 1 документа
11550 EUR Плащане по фактура
21.78 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.