Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 448.93 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Това са разходи за хотел. Марагрита оздраявява. След проведените контролни изследвания се установи, че заболяването регресира в следствие на проведената химиотерапия. Насрочена е операция за 11.09

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели