Заедно за Маргарита Together for Margarita

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
18 Дарители
371.66 EUR дарени от 51129 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Маргарита Иванова
Бенефициент
Маргарита Славчева Иванова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Маргарита Иванова организира кампания за Маргарита Славчева Иванова
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

17-ти октомври 2023
Маргарита претърпя операция на 11.09, на която беше премахнах стомаха. Предоперативната химиотерапия се оказа изключително ефективна и ПЕТ скенера показа, че заболяването си отива. Вследствие на операцията, обаче настъпиха множество усложнения, като септичен шок; инфекция на белите дробове, което доведе до интубиране. Към момента Маргарита се прибра у дома. Лекарите препоръчаха лечението да продължи с лъчетарапия и химиотерапия, защото в премахнатите лимфни възли бяха открити живи ракови клетки. Margarita underwent surgery on 11.09 where her stomach was removed. Pre-operative chemotherapy proved to be extremely effective and the PET scan showed that the disease was going away. However, multiple complications occurred as a result of the surgery, such as septic shock; infection of the lungs which led to intubation. Margarita has now returned home. Doctors recommended that treatment should continue with radiotherapy and chemotherapy because live cancer cells were found in the removed lymph nodes.
275.57 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.