Дарители по кампания - Заедно за Мария


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

14.27 лв. преди 4 седмици
2893.45 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
139.51 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
2089.82 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
31.67 лв. преди 5 месеца
4.43 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
98.03 лв. преди 5 месеца
9.36 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
105.99 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
47.95 лв. преди 5 месеца
48.16 лв. преди 5 месеца
18.62 лв. преди 5 месеца
8.95 лв. преди 5 месеца
53.73 лв. преди 5 месеца
48.06 лв. преди 5 месеца
48 лв. преди 5 месеца
19.21 лв. преди 5 месеца
14.1 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
4.43 лв. преди 5 месеца
2.25 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
5.04 лв. преди 5 месеца
492.5 лв. преди 5 месеца
48.12 лв. преди 5 месеца
14.27 лв. преди 5 месеца
11.03 лв. преди 5 месеца
8.95 лв. преди 5 месеца
97.89 лв. преди 5 месеца
29.08 лв. преди 5 месеца
29.02 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
29.08 лв. преди 5 месеца
18.82 лв. преди 5 месеца
Shape