Дарители по кампания - Заедно за Мерт


3.44 лв. преди 1 месец
105.99 лв. преди 1 месец
295.3 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
48.76 лв. преди 6 месеца
48.76 лв. преди 6 месеца
29.06 лв. преди 6 месеца
105.99 лв. преди 6 месеца
29.08 лв. преди 6 месеца
48.76 лв. преди 6 месеца
9.2 лв. преди 6 месеца
194.29 лв. преди 6 месеца
18.82 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
47.02 лв. преди 6 месеца
48.69 лв. преди 6 месеца
48.69 лв. преди 6 месеца
98.1 лв. преди 6 месеца
48.05 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
51.65 лв. преди 6 месеца
48.25 лв. преди 6 месеца
29.04 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
38.44 лв. преди 6 месеца
196.7 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
48.69 лв. преди 6 месеца
98.1 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
5.41 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
29.02 лв. преди 6 месеца
57.94 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
47.95 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
6.4 лв. преди 6 месеца
Shape