Заедно за Петранка срещу левкемията Together for Petranka against leukemia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Заедно за Петранка срещу левкемията Together for Petranka against leukemia

3389 Дарители
131637.92 EUR дарени от 127823 EUR
Организатор
Женя Тодорова
Бенефициент
Петранка Георгиева Георгиева
Крайна дата
Край след 30 дни
Налична сума
39366.76 EUR
Женя Тодорова организира кампания за Петранка Георгиева Георгиева
Край след 30 дни
Налична сума
39366.76 EUR

Здравейте, скъпи Дарители!

Казвам се Жени и съм близка на Райна! Ще ви пресъздам буквално какво ми разказа Райна за малката Пети и коварната болест, която я е сполетяла - остра лимфобластна левкемия. Надявам се, че заедно ще ги подкрепим в трудната битка, която ги очаква:

"Ще ти разкажа как започна всичко с моята дъщеря Петранка - един ден просто се събудихме и коляното й беше поддуто и много я болеше. Тя е малко дете на 4 годинки и помислихме, че просто се е ударила някъде. За съжаление тази болка не отшумяваше. След около 3 седмици се надуха и очите й и постоянно сълзяха. Бързо след това се подду цялото й лице и шията й.

Изключително много се притеснихме и започнахме да ходим на лекар. Първо отидохме при очен лекар, който ни каза, че вероятно има някаква алергия. За съжаление това не беше алергия и ние усещахме това. Започнахме да четем в интернет на какво се дължи поддуването на лимфните възли. Разпознахме симптомите като четяхме за тежкото раково заболяване - левкемия...

Помня много добре деня - беше събота. Тръгнахме по спешност за Бургас, за да я прегледат лекари, които ни бяха препоръчани от наши познати. Веднага лекарите разбраха, че нещо не е добре, казаха, че има възпалени органи - увеличен далак, черен дроб и тогава ни задържаха в болницата до понеделник, когато щяха да й направят подробни изследвания.

След няколко дни ни съобщиха, че детето ни има остра лимфобластна левкемия... това беше най-ужасния момент в живота ми... Не мога да ви опиша как се почувствах като майка... Петранка е второто ми дете, което се сблъсква с тежко заболяване - сестричката й страда от детска церебрална парализа..

Не знам какво да правя - първото нещо, което ми дойде е да търся спасение в доказана болница, в която има излекувани и други пациенти от тази страшна болест. Така тръгнахме и от няколко дни сме в болница Мемориал - Турция. На ден престоя ни е около 1000 евро, а лечението се очертава да е няколко месеца."

Моля ви, скъпи Дарители, нека подкрепим Петранка и майка й в тежката борба! Вярвам, че ще успее!

Hello, dear Donors!

My name is Jenny and I am close to Raina! I will literally retell you what Raina told me about little Patty and the insidious disease that has befallen her - acute lymphoblastic leukemia. I hope that together we will support them in the difficult battle that awaits them:

"I'll tell you how it all started with my daughter Petranka - one day we just woke up and her knee was swollen and very painful. She's a toddler at 4 years old and we thought she had just bumped herself somewhere. Unfortunately that pain was not going away. After about 3 weeks her eyes bulged and were constantly watering. Quickly after that her whole face and neck swelled up.

We were extremely worried and started going to the doctor. First we went to the eye doctor who told us she probably had some kind of allergy. Unfortunately it wasn't an allergy and we could feel it. We started reading on the internet what the swollen lymph nodes were due to. We recognized the symptoms as we read about the serious cancer, leukemia...

I remember the day very well - it was a Saturday. We went to Burgas as a matter of urgency to have her examined by doctors who had been recommended to us by friends. Immediately the doctors realized that something was wrong, they said that she had inflamed organs - enlarged spleen, liver and then they kept us in the hospital until Monday when they were going to do detailed tests.

A few days later we were told that our child had acute lymphoblastic leukemia... it was the most terrible moment in my life... I can't describe to you how I felt as a mother... Petranka is my second child to face a serious illness - her sister has cerebral palsy.

I don't know what to do - the first thing that came to my mind was to seek salvation in a proven hospital where there are other patients cured of this terrible disease. So off we went and for a few days we have been at Memorial Hospital - Turkey. Per day our stay is about 1000 euros and the treatment is expected to take several months."

Please, dear Donors, let's support Petranka and her mother in the hard struggle! I believe she will succeed!

Виж още
Новини
14-ти май 2024
Женя Тодорова организира кампания за Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Изискваме плащане за прегледи на Пепи в Турция и медикаменти. We require payment for Pepi's checkups in Turkey and medication.
6860 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
8-ми март 2024
Женя Тодорова организира кампания за Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment
Пепи утре трябва да пътува за Турция зада продължи лечението. Благодарим много на всички, който за пореден път застанаха зад нас!!!!❤️❤️❤️ Pepi has to travel to Turkey tomorrow to continue the treatment. Many thanks to everyone who once again stood behind us!!!!❤️❤️❤️
8036 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
3-ти март 2024
Женя Тодорова организира кампания за Петранка Георгиева Георгиева
Да помогнем на Пепи Let's help on Pepi
Скъпи приятели, Пиша ви днес с натъжало сърце и молба за вашата подкрепа. Нашата дъщеря, Петранка, е изправена пред битка с остра лимфобластна левкем... Dear friends, I write to you today with a saddened heart and a request for your support. Our daughter, Petranka, is facing a battle with acute lympho...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.