Всички новини за кампания Заедно за Петранка срещу левкемията

14-ти май 2024
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Изискваме плащане за прегледи на Пепи в Турция и медикаменти. We require payment for Pepi's checkups in Turkey and medication.

6860 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
8-ми март 2024
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Пепи утре трябва да пътува за Турция зада продължи лечението. Благодарим много на всички, който за пореден път застанаха зад нас!!!!❤️❤️❤️ Pepi has to travel to Turkey tomorrow to continue the treatment. Many thanks to everyone who once again stood behind us!!!!❤️❤️❤️

8036 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
3-ти март 2024
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Да помогнем на Пепи Let's help on Pepi

Скъпи приятели, Пиша ви днес с натъжало сърце и молба за вашата подкрепа. Нашата дъщеря, Петранка, е изправена пред битка с остра лимфобластна левкемия , рядка и агресивна форма на рак на кръвта. Тя беше диагностицирана преди няколко месеца и оттогава се бори смело с диагнозата си. Пепи е само на... Dear friends, I write to you today with a saddened heart and a request for your support. Our daughter, Petranka, is facing a battle with acute lymphoblastic leukemia , a rare and aggressive form of blood cancer. She was diagnosed a few months ago and has been bravely fighting her diagnosis ever si...

7-ми февруари 2024
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискваме последния остатък от сумата за последното лечение на Петранка.Силно се надяваме това да е края на тази коварна болест.Успех мило дете! We are asking for the last remaining amount of money for Petranka's last treatment.We really hope this is the end of this insidious disease.

6860 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
26-ти януари 2024
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискваме доплащане за химиотерапията,тъй като не можем да направим плащане на веднъж, защото сумата събрана до момента не достига. We require a supplementary payment for the chemotherapy, as we cannot make the payment in one go because the amount collected so far is not enough.

6997.2 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
29-ти декември 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискваме етапно плащане за Петранка,тъй като и предстои последни терапии , но няма достатъчно пари в сметката силно се надяваме да ни помогнете отново. We are requesting a milestone payment for Petranka,as her last treatments are due , but there is not enough money in the account we very much hope you will help us again.

5056.8 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
5-ти декември 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискваме плащане за лечението за месец декември. We require payment for treatment for the month of December.

10584 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
5-ти декември 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте,изискваме плащане за следващата терапия на Пепи.Тъй,като на предната терапия и се наложи да остане още два дена искат 1000евро за престоя за тези два дни. Благодарим много на всички вас,че сте неотлъчно до нас!!!!😊🍀❤️ Hello, we require payment for Pepi's next therapy.Since she had to stay for two more days at the last therapy, we are asking 1000 euro for the stay for these two days. Thanks a lot to all of you,for being there for us!!!!😊🍀❤️

5370.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
20-ти ноември 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, скъпи дарители!!!Изискваме отново плащане,тъй като нямаше достатъчно пари в сметката на ,Петранка.Сега има налични и ще пратим пари за лечението и. Hello, dear donors!!!We are requesting payment again as there was not enough money in Petranka's account.Now there is money available and we will send money for her treatment.

9290.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
14-ти ноември 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискваме плащане ,тъй като има остатък , които трябва да преведем .Остатъка е 14000лв , но тъй като няма толкова превеждаме тези , които са в сметката. We require payment , as there is a balance , which we have to remit .The balance is 14000lv , but as there is not that much we are remitting those that are in the account.

4002.32 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
30-ти октомври 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискваме плащане за следващия етап на лечението. We require payment for the next stage of treatment.

5292 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
6-ти октомври 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискваме плащане за следващия етап на лечението. We require payment for the next stage of treatment.

19492.2 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса