Заедно за Петранка срещу левкемията Together for Petranka against leukemia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3389 Дарители
131637.92 EUR дарени от 127823 EUR
Организатор
Женя Тодорова
Бенефициент
Петранка Георгиева Георгиева
Крайна дата
Край след 31 дни
Налична сума
39366.76 EUR
Женя Тодорова организира кампания за Петранка Георгиева Георгиева
Край след 31 дни
Налична сума
39366.76 EUR

Да помогнем на Пепи Let's help on Pepi

3-ти март 2024

Скъпи приятели,

Пиша ви днес с натъжало сърце и молба за вашата подкрепа. Нашата дъщеря, Петранка, е изправена пред битка с остра лимфобластна левкемия , рядка и агресивна форма на рак на кръвта.

Тя беше диагностицирана преди няколко месеца и оттогава се бори смело с диагнозата си. Пепи е само на 5 години, но вече е преживяла повече, отколкото много възрастни могат да си представят. Тя премина през множество кръгове химиотерапия, които отслабиха тялото й и я накараха да се чувства зле. Въпреки това тя никога не се оплака и винаги запазваше позитивно отношение. Нейната сила и решителност са вдъхновение за всички нас. Лечението на Пепи изисква допълнителни терапии,които са непосилни за нас. През 3месеца на Пепи ще се налага да се прави лумбална пункция, кръвни изследвания и интратекални вливания.Тези лечения са от решаващо значение за  възстановяване и предотвратяване на рецидив на рака.

Цената на тези терапии обаче е непосилна за нашето семейство. Молим за вашата помощ в събирането на средства за лечението на Петранка. Всяка сума, независимо колко малка е, ще бъде високо оценена и ще ни помогне да облекчим част от финансовия стрес, който изпитваме. Ако не можете да дарите парично, все пак можете да помогнете, като споделите тази кампания със семейството и приятелите си. Колкото повече хора знаят за борбата на Петранка, толкова по-голяма е вероятността да съберем необходимите средства.

Благодарим ви от дъното на сърцата си за вашата доброта и състрадание. Вашето дарение не само ще помогне на Петранка да получи лечението, което заслужава, но също така ще покаже на нея и на семейството й, че не са сами в тази трудна битка. 

Dear friends,

I write to you today with a saddened heart and a request for your support. Our daughter, Petranka, is facing a battle with acute lymphoblastic leukemia , a rare and aggressive form of blood cancer.

She was diagnosed a few months ago and has been bravely fighting her diagnosis ever since. Pepi is only 5 years old but has already been through more than many adults can imagine. She went through multiple rounds of chemotherapy that weakened her body and made her feel sick. However, she never complained and always kept a positive attitude. Her strength and determination are an inspiration to us all. Pepi's treatment requires additional therapies,which are prohibitive for us. Pepi will need a lumbar puncture, blood tests and intrathecal infusions during the next 3 months.These treatments are critical to her recovery and preventing cancer recurrence.

However, the cost of these treatments is prohibitive for our family. We are asking for your help in raising funds for Petranka's treatment. Any amount, no matter how small, would be greatly appreciated and will help alleviate some of the financial stress we are experiencing. If you cannot donate monetarily, you can still help by sharing this campaign with your family and friends. The more people who know about Petranka's struggle, the more likely we are to raise the necessary funds.

Thank you from the bottom of our hearts for your kindness and compassion. Your donation will not only help Petranka get the treatment she deserves, but it will also show her and her family that they are not alone in this difficult battle.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.