Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 5292 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Изискваме плащане за следващия етап на лечението.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели