Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 6997.2 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Изискваме доплащане за химиотерапията,тъй като не можем да направим плащане на веднъж, защото сумата събрана до момента не достига.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели