Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 6860 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Изискваме последния остатък от сумата за последното лечение на Петранка.Силно се надяваме това да е края на тази коварна болест.Успех мило дете!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели