Заедно за Петранка срещу левкемията Together for Petranka against leukemia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3389 Дарители
131637.92 EUR дарени от 127823 EUR
Организатор
Женя Тодорова
Бенефициент
Петранка Георгиева Георгиева
Крайна дата
Край след 30 дни
Налична сума
39366.76 EUR
Женя Тодорова организира кампания за Петранка Георгиева Георгиева
Край след 30 дни
Налична сума
39366.76 EUR

Заедно за Петранка срещу левкимията 04.08.23г Together for Petranka against leukemia 04.08.23g

4-ти август 2023

Днес на Пепи❤️ е направена Костномозъчна биопсия .

Очаква се резултат.

Направена е лумбална пункция и е приложена интратекална химиотерапия .Да продължаваме да помагаме на ,Пепи ! Всички заедно ще върнем усмивката и.🙏🙏🙏Споделяйте така ще достигне до повече хора!!!

Bone marrow biopsy was done today at Пепи❤️ .

The result is awaited.

A lumbar puncture was done and intrathecal chemotherapy was administered .Let's keep helping , Pepi ! All together we will bring back her smile.🙏🙏🙏Share so more people will reach out !!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.