Всички новини за кампания Заедно за Петранка срещу левкемията

3-ти октомври 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискваме плащане за, Пепи има нужда от помощ,зада продължи лечението си.За съжаление наличната сума ще стигне само за още една химиотерапия,а и предстоят още ,зада се излекува напълно.Моля ,споделете тази информация сред вашите познати.Всеки ,лев всяка подкрепа има значение. Заедно можем да помогне... We require payment for, Pepi needs help to continue his treatment.Unfortunately, the amount available will only be enough for one more chemotherapy, and there are more to go before he is fully cured.Please share this information among your friends.Every dollar every support matters. Together we can...

11760 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
25-ти август 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

СКЪПИ ДАРИТЕЛИ,❤️❤️❤️БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПЕТРАНКА ГЕОГИЕВА!ЗАПОЧВА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ ЛЕЧЕНИЕТО !ПРЕВЕДЕНИ СА ПО СМЕТКАТА 12 000 ЕВРО! ДЕТЕТО С МНОГО ВЯРА И НАДЕЖДА СЕ ПОДОБРЯВА!БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС,УСПЯВАМЕ И ВЯРВАМЕ,ЧЕ ЩЕ ВЪРНЕМ УСМИВКАТА НА ТОВА ДЕТЕ! БЪДЕТЕ МНОГО,МНОГО ЗДРАВИ. Б Л А Г О Д... DEAR DONORS,❤️❤️❤️БЛАГОДАРИМ FOR YOUR SUPPORT OF PETRANKA GEOGIEVA!THE SECOND STAGE OF THE TREATMENT HAS STARTED !12 000 EURO HAVE BEEN TRANSFERRED TO THE ACCOUNT! THE CHILD IS IMPROVING WITH A LOT OF FAITH AND HOPE!THANKS TO YOU,WE ARE SUCCEEDING AND WE BELIEVE THAT WE WILL BRING BACK THE SMILE OF...

23520 BGN Плащане по фактура
43.47 BGN Транзакционна такса
12-ти август 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Заедно за Петранка срещу левкемията 12.08.23г Together for Petranka against leukemia 12.08.23g

СКЪПИ ДАРИТЕЛИ,❤️❤️❤️БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪРДЕЧНАТА ПОДКРЕПА НА ПЕТРАНКА ГЕОГИЕВА!ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ВИ ДЪРЖИМ СЪПРИЧАСТНИ В БЛАГОРОДНОТО ДЕЛО!!!!❤️🍀 СЛЕД 10ДНИ,ПЕПИ ЩЕ БЪДЕ ИЗПИСАНА ОТ КЛИНИКАТА С ПРИЛОЖЕНО ЛЕЧЕНИЕ 3 ДНИ У ДОМА,4 ДНИ В БОЛНИЦАТА В РАМКИТЕ НА 6 (ШЕСТ МЕСЕЦА) ДО ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕТ... DEAR DONORS,❤️❤️❤️БЛАГОДАРИМ YOU FOR YOUR HEARTFELT SUPPORT OF PETRANKA GEOGIEVA!WE ARE OBLIGED TO KEEP YOU INVOLVED IN THE NOBLE CAUSE!!!!❤️🍀 AFTER 10 DAYS,PEPI WILL BE DISCHARGED FROM THE CLINIC WITH TREATMENT APPLIED 3 DAYS AT HOME,4 DAYS IN THE HOSPITAL WITHIN 6 (SIX MONTHS) UNTIL FULL RECOVERY...

4-ти август 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Заедно за Петранка срещу левкимията 04.08.23г Together for Petranka against leukemia 04.08.23g

Днес на Пепи❤️ е направена Костномозъчна биопсия . Очаква се резултат. Направена е лумбална пункция и е приложена интратекална химиотерапия .Да продължаваме да помагаме на ,Пепи ! Всички заедно ще върнем усмивката и.🙏🙏🙏Споделяйте така ще достигне до повече хора!!! Bone marrow biopsy was done today at Пепи❤️ . The result is awaited. A lumbar puncture was done and intrathecal chemotherapy was administered .Let's keep helping , Pepi ! All together we will bring back her smile.🙏🙏🙏Share so more people will reach out !!!

2-ри август 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Заедно за Петранка срещу левкимията 02.08.23г Together for Petranka against leukemia 02.08.23g

Скъпи ДАРИТЕЛИ ❤️❤️❤️ Искаме да изкажем своята благодарност за съпричастността, която ни оказвате в този труден момент! Много трудности минаваме!Вие застанахте смело и с надежда за това дете обнадеждени, че нещата ще се развият по най- благоприятния начин! Благодарение на Вас, дарили част от себе... DEAR DONORS ❤️❤️❤️ We would like to express our gratitude for the compassion you are showing us in this difficult time! We are going through a lot of difficulties!You stood courageously and hopefully for this child, hopeful that things will turn out in the most favorable way! Thanks to you, you ga...

29-ти юли 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Скъпи дарители, благодарим от сърце на всички Вас за съпричастността! Благодарим Ви за подкрепата ! Благодарим на Фондация "Павел Андреев" за бързата реакция зада се заплати първоначалната сума за лечението.Благодарим на болница Memorial Istanbul . Dear donors, thank you from the bottom of our hearts for your support ! Thank you to Pavel Andreev Foundation for the quick response to pay the initial amount for the treatment.

56738.5 BGN Плащане по фактура
76.72 BGN Транзакционна такса
27-ми юли 2023
Женя Тодорова е организатор за бенефициент Петранка Георгиева Георгиева
Трансфер на средства от фонда за лечние на деца в чужбина Transfer of funds for the treatment of children abroad

Дарение на средства от Фонда за лечение на деца в чужбина. Прехвърлена сума: 51470лв. Donation from the Fund for the Treatment of Children Abroad. Amount transferred.